حفاظت از محیط زیست

با تفکیک زباله و استفاده از زیست اپ باعث جلوگیری از قطع میلیون ها درخت، کاهش استفاده از نفت برای تولید محصولات نفتی و کاهش ۴۰ درصد از آلودگی های محیط زیست میکند.

خدمات رایگان

علاوه بر اینکه تاثیر به سزایی در حفظ محیط زیست دارید زیست اپ برای زیست یارها و زیست بان ها ایجاد شغل و درآمد کرده و در قبال فعالیت شما خدمات رایگان میدهد.

نظم و زیبایی شهر

با زیست اپ چهره زشت سطل های پر از  زباله و بدتر از آن دوره گردهای که گونی به دست و به صورت روش های غلط مشغول جمع آوری زباله ها هستند از بین می رود.

اشتغال و درآمد زایی

شما فقط کافیست یک خودرو حمل بار مثل وانت و … داشته باشید که زیست بان ما شوید علاوه برآن زیست یار ها هم با کد معرف و بازاریابی زیست اپ و تراکنش ها می توانند درآمد قابل توجهی داشته باشند.

زیست یار کیست؟

زیست یار فردی است که در اپلیکیشن زیست اپ عضو شده و قرار است زباله ها را تفکیک شده تحویل زیست بان دهد هر زیست یار صفحه شخصی برایش طراحی شده است که ریز اطلاعات فعالیتش در آن و تعداد سکه و امتیاز هایش در آن مشخص است.

بخش های اپلیکیشن زیست اپ