ساعات کاری زیست اپ 18:00 – 08:00

آدرس دفتر مرکزی زیست اپ

تهران،خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، تقاطع نیایش غربی، پلاک ۴۲ طبقه اول شرکت مهر آفرین فردوس

تماس با ما

برای ارتباط با زیست اپ می توانید از تلفن های زیر استفاده کنید.

ایمیل : info@zistapp.com
تهران،خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، تقاطع نیایش غربی، پلاک ۴۲ طبقه اول شرکت مهر آفرین فردوس