ساعات کاری زیست اپ 18:00 – 08:00

رد پای کربنی

اثر کربن دی اکسید چیست؟

از ترکیب کربن و اکسیژن گازی مهم به نام کربن دی اکسید تشکیل می شود. بهتر است بدانید ۱۸ درصد ازبدن انسان را کربن تشکیل می دهد. هر عملی که انسان انجام می دهد منجر به تولید دی اکسید کربن می شود که یک گاز گلخانه ای است. به این معنی که این گاز گلخانه ای گرمای خورشید را جذب و در خود نگهداری کرده و از این طریق زمین را گرم نگه می دارد یعنی باعث گرمایش زمین می شود. بنابراین هرچه تعداد این نوع گازها در هوا بیشتر باشد زمین گرم تر خواهد بود. با دانستن اینکه فعالیت های ما تا چه حدی دی اکسید کربن تولید می کند، می توانیم میزان تأثیر خود را بر کره زمین بسنجیم. به این تأثیر، اثر یا ردپای کربن می گویند.
در سال های اخیر مسائلی چون افزایش سطح گازهای گلخانه ای، که شامل دی اکسیدکربن و سایر گازها از جمله متان، اکسید نیتروژن و گازهای ترکیبی با فلور بوده، گرما را در اتمسفر به دام می اندازند و باعث گرم شدن کره زمین می شوند، تخریب محیط زیست و جنگل زدایی به همراه کاهش ظرفیت زیستی کره زمین برای پاسخگویی به نیازهای بشر از مهمترین دغدغه های جهانی بوده است. گاز دی اکسید کربن به عنوان یک عامل مهم و موثر در گرمایش جهانی و تغییراقلیم، مسئول ۶۰ درصد گرم شدن جهان است.
عواملی که منجر به تولید گاز دی اکسید کربن می شوند.
۱- با سوختن سوخت های فسیلی (نفت، گاز و ذغال سنگ) دی اکسید کربن تولید می شود. وسایل حمل و نقل شهری و بین شهری سوخت زیادی مصرف و از این طریق مقدار چشمگیری از این گاز را وارد اتمسفر می کنند. هرچه مسافرت بیشتر باشد، مقدار این گاز نیز در هوا بیشتر شده و زمین گرم تر می شود. بهترین کار، استفاده از روش های حمل و نقل عمومی یا استفاده از دوچرخه یا پیاده روی است.
۲- بسیاری از نیروگاه ها به منظور تولید برق از سوخت های فسیلی استفاده می کنند که این کار منجر به تولید دی اکسید کربن می شود. توصیه می شود تا جای ممکن از منابع انرژی تجدید پذیر استفاده شود. گفتنی است نیروگاه هایی که ذغال سنگ می سوزانند بیشترین میزان دی اکسید کربن را تولید می کنند.
۳- درختان با جذب دی اکسید کربن، هوایی سالم را برای انسان فراهم می کنند ولی زمانی که قطع می شوند این دی اکسید کربن جذب شده، آزاد می شود.
۴- روشن نگه داشتن رایانه و تلویزیون و سایر وسایل الکتریکی هنگام انجام کار دیگر باعث افزایش مصرف برق و به تبع آن افزایش تولید دی اکسید کربن می شود.
۵- کیسه های پلاستیکی حاوی کربن بوده و در زمان سوختن این ماده را آزاد می کنند. به همین دلیل بهتر است مصرف آنها را کاهش دهیم. لازم به ذکر است سالانه ۱ تن کیسه پلاستیکی خریداری می شود.
صنعت تولید انرژی سهم بسزایی در انتشار گازهای گلخانهای دارد. به گزارش کنوانسیون تغییر اقلیم، رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ از نظر تولید گاز دی اکسید کربن هفتم دنیا بوده است. با توجه به این موضوع که سوختهای فسیلی در مرتبه اول تولید انرژی هستند، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن و همچنین کمی کردن میزان انتشار با استفاده از ابزاری مانند ردپای کربن میتواند به کاهش اثرات تغییر اقلیم کمک کند. با محاسبه ردپای کربن ذخیره شده در صورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای فسیلی و منظورکردن منافع زیست محیطی و در نتیجه هزینه های کمتری که این نوع انرژی به محیط زیست تحمیل میکند میتوان اثرات مفید استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را به صورت ملموستری نمایش داد.

گردآورنده : آریا میرشفیعی