ساعات کاری زیست اپ 18:00 – 08:00

پسماند خشک

Loading posts...

پسماند صفر چیست؟

پسماند صفر -این سوال یک جواب ساده داره هدف ما اینه که هیچی رو برای دفن زیر زمین تولید نکنیم. ما چیزهایی رو که نیاز داریم کاهش میدیم
بازیافت – زباله – محیط زیست – پسماند صفر – تفکیک زباله – تفکیک پسماند – مدیریت پسماند – کاهش زباله – توسعه پایدار – شهر پایدار – شهر سبز – مدیریت شهری – گیاهخواری – تغییرات اقلیمی – گرمایش زمین – خرید پسماند – فروش پسماند

Continue reading

لاک پشت

آلودگی اقیانوس ها

آلودگی اقیانوس ها آلودگی اقیانوس ها راهکارهای کاهش آلودگی در اواسط قرن بیستم به دلیل افزایش استفاده تجاری…

Continue reading